User Tools

Site Tools


Sidebar

Υπηρεσίες

Υποστήριξη (Support)

Εργαστήρια

Αίθουσες Διδασκαλίας

Αίθουσες Τηλεδιάσκεψης

Εκτυπωτές και φωτοτυπικάcse:υπηρεσίες:λογαριασμόςτμήματος

Λογαριασμός στο Τμήμα


Γενικά

Το τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής παρέχει τοπικούς λογαριασμούς (της μορφής @cse.uoi.gr) σε όλο το μόνιμο προσωπικό και φοιτητές του τμήματος.

Ο τοπικός λογαριασμός είναι απαραίτητος για την πρόσβαση στης παρακάτω υπηρεσίες:

 • ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του τμήματος (username@cse.uoi.gr),
 • φυσική και εξαποστάσεως πρόσβαση στους Η/Υ των εργαστηρίων ΠΕΠ Ι, ΠΕΠ ΙΙ και ΠΕΛΣ
 • Εκτυπώσεις φοιτητών στον κοινόχρηστο εκτυπωτή του εργαστήριου ΠΕΠ-ΙΙ.
 • Εκτυπώσεις μόνιμου προσωπικού στους κοινόχρηστους εκτυπωτές των αιθουσών Α17, Β17 και Γ17.
 • στον File Server του τμήματος.

Σε ποιούς απευθύνεται

 • 📙 Μέλη ΔΕΠ και Προσωπικό
 • 📗 Υποψήφιοι Διδάκτορες
 • 📘 Μεταπτυχιακοί φοιτητές
 • 📕 Προπτυχιακοί φοιτητές

Προϋποθέσεις

 • 📙 Απαιτείται να γνωρίζετε το username του ακαδημαϊκού σας λογαριασμού.
 • 📗 📘 📕 Απαιτείται η εγγραφή σας στο μεταπτυχιακό ή προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών.

Διάρκεια

 • 📙 Καθ' όλη τη διάρκεια εργασίας
 • 📗 📘 📕 Καθ' όλη τη διάρκεια φοίτησης.

Οδηγίες

Η ενεργοποίηση του λογαριασμού @cse.uoi.gr γίνεται μία και μοναδική φορά στέλνοντας email στο support@cse.uoi.gr επισυνάπτοντας την ακαδημαϊκή σας ταυτότητα.

Μορφή Λογαριασμού

Ο Λογαριασμός κάθε φοιτητή αποτελείται από:

 1. το όνομα χρήστη (username)
 2. τον κωδικό πρόσβασης (password) και
 3. το λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)

Το όνομα χρήστη των φοιτητών είναι της μορφής:

 • cseYXXXX, για φοιτητές με έτος εισαγωγής 2013-14 εως και 2019-2020, όπου Υ είναι το τελευταίο ψηφίο του έτους εισαγωγής στο Τμήμα και ΧΧΧΧ ο αριθμός μητρώου του τμήματος.
 • csYYXXXX, για φοιτητές με έτος εισαγωγής εώς και 2012-13 ή από 2020-2021 και μετά, όπου YY είναι τα τελευταία δυο ψηφία του έτους εισαγωγής στο Τμήμα και ΧΧΧΧ ο αριθμός μητρώου του τμήματος.

Η διεύθυνση ηλ.ταχυδρομείου αποτελείται από το όνομα χρήστη και την κατάληξη ”@cs.uoi.gr” ή ”@cse.uoi.gr”, οι οποίες καταλήξεις μπορούν να χρησιμοποιούνται ισοδύναμα.

π.χ. Ο χρήστης με εισαγωγή στο Τμήμα το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 και αριθμό μητρώου 9999 έχει το username cse49999 και ταυτόσημες διεύθυνσεις email τις εξής: cse49999@cs.uoi.gr και cse49999@cse.uoi.gr π.χ. Ο χρήστης με εισαγωγή στο Τμήμα το ακαδημαϊκό έτος 2010-11 και αριθμό μητρώου 1111 έχει το username cs101111 και ταυτόσημες διεύθυνσεις email τις εξής: cs101111@cs.uoi.gr και cs101111@cse.uoi.gr

Σημείωση: Τα cse και cs συμβολίζουν τα αρχικά του τμήματος. Computer Science and Engineering και Computer Science αντίστοιχα. Οι διαφοροποιήσεις στα αρχικά του τμήματος αφορούν την αλλαγή στο πρόγραμμα των σπουδών που έγινε το 2013. Για να μην υπάρχει σύγχυση έχουν διατηρηθεί και τα δυο domain cs.uoi.gr και cse.uoi.gr στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Υπέρβαση Χώρου Αποθήκευσης

Ο αποθηκευτικός χώρος αρχείων είναι περιορισμένος. Κάθε χρήστης έχει συγκεκριμένο χώρο:

 • 800MB για προπτυχιακούς και
 • 1.2GB για μεταπτυχιακούς και διδάκτορες

Η υπέρβαση του ορίου θα έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία σύνδεσης στο λογαριασμό από τα εργαστήρια. Θα μπορείτε να συνδεθείτε απομακρυσμένα στον λογαριασμό.

Λίγο πριν υπερβείτε το όριο θα αντιμετωπίσετε προβλήματα, όπως να μη σώζονται αρχεία,ενώ έχετε ήδη αρχίσει να τα επεξεργάζεστε, ή να μην ανοίγουν προγράμματα. Η λύση είναι να μην έχετε μεγάλα αρχεία στον λογαριασμό σας και να αδειάζετε τον κάδο απορριμάτων, όταν τα διαγράφετε.

Οι εντολές για το άδειασμα του κάδου απορριμάτων είναι:

cd 
cd .local/share 
rm -rf Trash 

Για να ελέγξετε τον διαθέσιμο χώρο που σας απομένει στον λογαριασμό σας, χρησιμοποιείστε την εντολή:

quota -v

Αρχικοποίηση ρυθμίσεων γραφικού περιβάλλοντος

Σε περίπτωση που ο λογαριασμός σας δεν λειτουργεί σωστά στο γραφικό περιβάλλον των εργαστηρίων, μπορείτε να αρχικοποιήσετε ξανά τις ρυθμίσεις του. Προσοχή, αυτό θα αφαιρέσει οποιαδήποτε ρύθμιση έχετε κάνει στον λογαριασμό σας, τις ρυθμίσεις των εφαρμογών που έχετε εκτελέσει και τα περιεχόμενα του κάδου ανακύκλωσης!

Μπαίνουμε από τερματικό άλλου χρήστη στο δικό μας λογαριασμό:

ssh localhost -l <username>
<username>@localhost's password:

Όπου <username> το login και password ο κωδικός του προβληματικού λογαριασμού.

Βεβαιωνόμαστε ότι έχουμε εισέρθει σωστά στον προβληματικό λογαριασμό

@<machine>:~$

Εκτελούμε τη δέσμη εντολών account_reset.sh δίνοντας απάντηση “y” και βγαίνουμε από τη συνεδρία ssh. Ενδεχομένως αυτή η διαδικασία να κρατήσει αρκετά δευτερόλεπτα:

$ /usr/local/bin/account_reset.sh
Remove account customisations (y/n)? y
Removing logs, app config, KDE, gnome, cache, misc
Done.
$ exit

Μετά από την επιτυχή εκτέλεση, επιστρέφουμε στο αρχικό μηχάνημα και δίνουμε με τη σειρά:

Alt+Control+F2 για να επιστρέψει σε οθόνη κονσόλας
Alt+Control+Delete για να κάνει soft reboot

Μετά την επανεκκίνηση του μηχανήματος ο λογαριασμός θα λειτουργήσει κανονικά.

Δημιουργία προσωπικής ιστοσελίδας

Οι χρήστες του συστήματος μπορούν να δημιουργήσουν την προσωπική τους απλή ιστοσελίδα στον τομέα cs.uoi.gr Συγκεκριμένα, η ιστοσελίδα χρήστη έχει διεύθυνση https://www.cs.uoi.gr/~username/.

Για την δημιουργία της ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

Βήμα 1ο: Στο τερματικό κάποιου υπολογιστή εργαστηρίου του τμήματος δημιουργούμε (αν δεν υπάρχει ήδη) στον αρχικό μας (HOME) κατάλογο, τον υποκατάλογο public_html με δικαιώματα τουλάχιστο drwx–x–x (711) και βεβαιωνόμαστε ότι ο αρχικός (HOME) κατάλογός μας έχει επίσης δικαιώματα τουλάχιστο 711:

mkdir public_html
chmod 711 public_html
chmod 711 .

Βήμα 3ο: Μπαίνουμε στο κατάλογο public_html

cd public_html

Βήμα 4ο: Δημιουργούμε το html αρχείο, index.html, με δικαιώματα τουλάχιστο drwxr-xr-x (644), αποθηκεύοντάς το σαν μορφή απλού κειμένου:

vi/joe/librewriter/gedit index.html

Η ιστοσελίδα πρέπει πλέον να είναι προσβάσιμη στο https://www.cs.uoi.gr/~username/ Όλα τα αρχεία μέσα στον υποκατάλογο public_html πρέπει να έχουν δικαιώματα τουλάχιστο 644, και όλοι οι υποκατάλογοί του τουλάχιστο 711 για να είναι προσβάσιμοι.

Αλλαγή κωδικού πρόσβασης

Η αλλαγή του μυστικού κωδικού πρόσβασης (password) γίνεται χρησιμοποιώντας την εντολή passwd από το τερματικό κάποιου υπολογιστή εργαστηρίου του τμήματος, αφού μπούμε με χρήση ssh στον υπολογιστή scylla.cs.uoi.gr

ssh scylla.cs.uoi.gr
passwd

Στη συνέχεια θα ζητηθεί μία φορά ο παλιός κωδικός πρόσβασης και δύο φορές ο νέος.

Προσοχή: Όπως περιγράφεται στην κλήση της εντολής passwd, ο κωδικός πρέπει:

 1. Να είναι μήκους τουλάχιστον 8 χαρακτήρων
 2. Να περιέχει απαραίτητα 4 ομάδες χαρακτήρων (κεφαλαία και πεζά γράμματα, αριθμούς και σύμβολα)

Ανεπιτυχείς Προσπάθειες Σύνδεσης

Οι ανεπιτυχείς προσπάθειες σύνδεσης στον λογαριασμό σας θα αποκλείουν από την πρόσβαση την διεύθυνσή σας για όλο και μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, το οποίο μπορεί να φτάσει τις 24 ώρες. Το παραπάνω αφορά συνδέσεις με το πρωτόκολλο SSH στη scylla.cs.uoi.gr και σε άλλα συστήματα του Τμήματος.

Σε περίπτωση απώλειας στοιχείων λογαριασμού

Μπορείτε να στείλετε email στο support@cse.uoi.gr, αναφέροντας το username σας και έχοντας επισυνάψει μπρος-πίσω φωτογραφίες της ακαδημαϊκής ταυτότητάς σας.

Επιπλέον, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Ομάδα Υποστήριξης Συστημάτων ή στους βοηθούς εργαστηρίων με το πάσο ή βεβαίωση σπουδών/εγγραφής.

cse/υπηρεσίες/λογαριασμόςτμήματος.txt · Last modified: 2023/11/24 10:37 by peppe